Ilmianna tarve

Ilmianna tarve

Haluamme olla seurakunta, joka elää vallitsevan kulttuurin ja yhteisön keskellä. Turku on meidän koti. Tahdomme tunnistaa kotikaupungimme tarpeet ja kivut. Näetkö sinä ympärilläsi jotakin sellaista, mihin sinä ja me yhdessä seurakuntana voisimme vastata?